Moderno finansijsko tržište

Poljoprivredni proizvođači nisu do sada bili značajni korisnici kreditnih sredstava. Razlog za to je prvenstveno loš bonitet poljoprivrednika, kao kreditnog dužnika. Ono što je poljoprivrednik mogao ponuditi kao kolateral jeste hipoteka ili ručna zaloga nad opremom ili sredstvima za rad. Međutim, čak i pod tim uslovima, krediti su za poljoprivrednike bili skupi.

U okviru sistema javnih skladišta, poljoprivredniku se omogućava da koristi kredit po mnogo povoljnijim uslovima (niža kamatna stopa) i bez opterećivanja hipotekom ili ručnom zalogom nad opremom. Stoga se može očekivati da će veliki broj poljoprivrednika iskoristiti priliku povoljnog kratkoročnog finansiranja putem kredita, što za banke znači novo tržište kreditnih korisnika.

Uz to, u budućnosti se može očekivati terminsko trgovanje robnim zapisom, što za banke predstavlja novo tržište, nove klijente i nove poslove.
 « nazad
Kompenzacioni fond Republike Srbije
Produced by headmade.rs