Sistem javnih skladišta

Sistem javnih skladišta predstavlja nov koncept organizovanja proizvodnje i realizacije poljoprivrednih proizvoda u našoj zemlji. Ovaj sistem je uspešno implementiran u mnogim evropskim zemljama, a rezultirao je unapređenjem agro sektora i celokupne nacionalne ekonomije.

Novi sistem skladištenja je zasnovan na Zakonu o javnim skladištima za poljoprivredne proizvode. Ovaj zakon je donet  2009. godine i predviđa licenciranje javnih skladišta, čime se u sistem uključuju samo skladišta koja ispunjavaju kriterijume uspešnog finansijskog poslovanja i visokih tehničko-tehnoloških performansi skladištenja poljoprivrednih proizvoda.

Ozbirom da poseduju licencu, javna skladišta garantuju visok kvalitet skladištenja robe i zato izaduju robni zapis, iza kog mogu stati u svakom trenutku.

Za razliku od privatnih skladišta, koja izdaju samo potvrdu o prijemu, javna skladišta emituju robni zapis, koji je hartija od vrednosti i njime se može trgovati.

Robni zapis se izdaje deponentu poljoprivrednih proizvoda-poljoprivrednim proizvođačima, a omogućava im raspolaganje uskladištenom robom, bez fizičkog kontakta sa robom. Najjednostavniji i najpodesniji način iskorišćenja robnog zapisa za poljoprivredne proizvođače jeste zaloga nad uskladištenom robom, radi podizanja povoljnog kratkoročnog kredita.

Robni zapis za banke predstavlja mnogo sigurnije sredstvo obezbeđenja u odnosu na druge vidove ručne zaloge.

Sigurnost za sve učesnike garantuje Kompenzacioni fond, koji deponentu garantuje isplatu štete nad deponovanim proizvodima, ukoliko štetu ne isplati samo skladište.
Država, odnosno Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, podržava sistem kroz sistem subvencija za sve kategorije učesnika.

« nazad
Kompenzacioni fond Republike Srbije
Produced by headmade.rs