Iskustva iz regiona

Sistem javnih skladišta i Kompenzacioni fond već postoje u mnogim zemljama i pokazali su se kao uspešno rešenje problema nerazvijene poljoprivrede.
Do sada je sistem zaživeo u Bugarskoj, Mađarskoj, Slovačkoj, Kazahstanu, Ukrajini.

Bugarska

U Bugarskoj je program počeo 1998. godine. Godina 2000. je bila prva godina u kojoj je ovaj sistem uspešno korišćen. Danas u Bugarskoj postoji 47 ovlašćenih skladišta sa ukupnim skladišnim kapacitetom od 500 000 mt. U poslednjih pet godina finansijske institucije su plasirale preko 70 miliona dolara kreditnih sredstava, u okviru ovog sistema.

Mađarska

Zakonska regulativa je usvojena 1996. godine i uključivala je veći broj roba, kao što su vino, šećer, đubrivo i cigarete. Veliki broj banaka (preko 10) je uključen u sistem javnih skladišta. Ovaj sistem nudi i uslugu skladištenja u carinskim skladištima robe koja je namenjena uvozu, odnosno izvozu.

Slovačka

U Republici Slovačkoj, zakon o javnim skladištima je usvojen u aprilu 1998. godine. Postoji nekoliko banaka koje su uključene u sistem, ali najznačajniju ulogu ima Poljoprivredna Banka koja finansira kreditiranje na osnovu robnih zapisa u saradnji sa EBRD. Postoji 60 ovlašćenih skladišta, a na osnovu ovog sistema se plasira na tržište u proseku oko 55 miliona dolara.

Kazahstan

Godine 2002. EBRD i USAID su započeli inicijativu implementacije sistema robnih zapisa u Kazahstanu. Razvijena je celokupna zakonska regulativa, kao i podzakonski akti koji je prate. Od 2002. godine sistem je u upotrebi, nekoliko banaka omogućava finansiranje na bazi sistema javnih skladišta, a 15 skladišta su članovi Kompenzacionog fonda. Godine 2003. ukupno kreditiranje na osnovu sistema je iznosilo 22 miliona dolara.

Ukrajina

Ukrajina se uključila u razvoj sistema javnih skladišta u 2002. godini uz pomoć EBRD-a i USAID-a. U ovom trenutku su postavljene sve neophodne komponente sistema osim kompenzacionog fonda. Postoji preko 60 ovlašćenih skladišta, koja su izdala prve robne zapise posle žetve 2004. godine. Ukrajina je razvila i centralni elektronski registar, a količina novca plasiranog na osnovu ovog sistema, od strane međunarodnih i lokalnih finansijskih institucija iznosi 500 miliona dolara.
Sistem javnih skladišta je trenutno u fazi implementiranja u Rusiji, Rumuniji, Moldaviji i Turskoj.


« nazad
baner13 Pravilnik za upravljanje robnim zapisima Priručnik za rad javnih skladišta za zrnaste kulture baner14 baner16 Agroservis
Produktna berza
Ponderisana cena bez pdv-a din/kg: kukuruz rod 2021. (24.09.) 25,00 soja rod 2021. (28.09.) 75,67 pšenica minimum 10,5% proteina (28.09.) 26,73
Ažurirano 30.09.2021. 08:19:37
Vremenska prognoza
< >
Vremenska prognoza »
Kompenzacioni fond Republike Srbije
Produced by headmade.rs