Potencijal javnih skladišta za bankarski sektor Srbije - PLOD

Savetovanju „Potencijal javnih skladišta za bankarski sektor Srbije ", koje je održano u okviru projekta „Perspektive. Licenciranje. Obrazovanje. Dobit.- P.L.O.D ", a u organizaciji Kompenzacionog fonda Republike Srbije, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO), prisustvovali su predstavnici 25 banaka.


« nazad
Kompenzacioni fond Republike Srbije
Produced by headmade.rs