Seminar P.L.O.D. - Andrevlje

U okviru istoimenog projekta organizuje Kompenzacioni fond Republike Srbije u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, FAO ( Food and Agriculture Organization of the United Nations) i EBRD (Evropska banka za obnovu i razvoj), obeležilo je strateško povezivanje dve institucije: Kompenzacionog fonda Republike Srbije i Direkcije za robne rezerve Vojvodine.


« nazad
Kompenzacioni fond Republike Srbije
Produced by headmade.rs