15.10.2010 12:10

Kako do kredita sa subvencionisanim kamatnim stopama?

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je „Uredbu o utvrđivanju programa mera za subvencionisanje kamate za kratkoročno kreditiranje poljoprivredne proizvodnje u 2010. godine“
Pravo po osnovu Uredbe imaju zemljoradničke zadruge i registrovana poljoprivredna gazdinstva.
Subvencija kamatne stope po ovoj Uredbi, za imaoce robnog zapisa, koji se koristi kao sredstvo obezbeđenja kredita, iznosi: referentna kamatna stopa NBS + 3%.

Maksimalan iznos kredita je 1.200.000,00 dinara za fizička lica, odnosno 2.000.000,00 dinara za zadruge. Subvencionisani krediti se odobravaju sa rokom vraćanja od 3, 6, 9 i 12 meseci.

Krediti sa subvencionisanim kamatnim stopama mogu se dobiti kod banaka koje imaju potpisan ugovor o saradnji sa Ministarstvom:

1 ProKredit
2 Razvojna banka Vojvodine
3 NLB banka
4 Kredit Agrikol Srbija
5 Hipo-Alpe-Adria bank
6 Kredi banka Kragujevac
7 Kosovsko-Metohijska banka
8 Agrobanka
9 AIK banka
10 Komercijalna banka
11 Čačanska banka
12 KBC banka
13 Oportjuniti banka
14 OTP banka
15 UBB banka
16 EFG banka
17 Sosiete Ženeral Srbija
18 Privredna banka Beograd
19 Banka Inteza

Integralni tekst Uredbe kao i njene izmene i dopune možete pronaći na našem sajtu u odeljku: Uredbe.

Ukoliko imate dodatnih pitanja vezanih za ostvarivanje prava po osnovu Uredbe, obratite se Kompenzacionom fondu Republike Srbije na telefon 021/210-0000, ili na e-mail: office@kompenzacionifond.gov.rs


« nazad
baner13 Pravilnik za upravljanje robnim zapisima Priručnik za rad javnih skladišta za zrnaste kulture baner14 baner16 Agroservis
Produktna berza
Ponderisana cena bez pdv-a din/kg: kukuruz (10.06.) 26,02 soja (17.06.) 75,00 pšenica minimum 11,5% proteina (17.06.) 24,00
Ažurirano 19.06.2021. 08:58:45
Vremenska prognoza
< >
Vremenska prognoza »
Kompenzacioni fond Republike Srbije
Produced by headmade.rs