03.12.2010 14:44

Ministar Dragin učestvovao na savetovanju „Potencijal javnih skladišta za bankarski sektor Srbije“

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dr Saša Dragin je u petak 03.12.2010. godine prisustvovao savetovanju „Potencijal javnih skladišta za bankarski sektor Srbije" i potpisivanju Protokola između Kompenzacionog fonda Republike Srbije i Republičke direkcije za robne rezerve u Palati „Srbija", Beograd.

„Ministarstvo poljoprivrede sa Kompenzacionim fondom ima za cilj da preko sistema javnih skladišta za poljoprivredne proizvode omogući poljoprivrednim proizvođačima da svoje proizvode čuvaju u licenciranim skladištima, mogućnost dobijanja robnih zapisa i preko istih korišćenje povoljnijih  kredita, a time budu konkurentni kako na domaćem, tako i na inostranom tržištu" istakao je Dragin.

Ministarstvo poljoprivrede je izdvojilo 50 miliona dinara inicijalnog kapitala za budžet Kompenzacionog fonda i subvencioniše troškove skladištenja poljoprivrednih proizvoda, nabavke opreme za javna skladišta, kao i kamatnih stopa. Do danas su licencirana tri skladišta za žitarice, a desetek ih je pred dobijanjem licence za rad.

Projekat „Perspektive. Licenciranje. Obrazovanje. Dobit. - P.L.O.D" je još jedan korak u pravcu poboljšanja uslova i podizanja ukupnog potencijala, poljoprivrednog ambijenta u Srbiji u okviru kojeg je i organizovano savetovanje u saradnji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Kompenzacionog fond Republike Srbije, Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Food and Agriculture organizacije Ujedinjenih nacija (FAO).

Da podsetimo, Zakon o javnim skladištima usvojen je 2009. godine, kao ključan zakon za poljoprivredu u Srbiji, jer poljoprivrednicima omogućava da dobiju više para za svoj proizvod, budući da sami biraju kada će prodati svoju robu. Drugo, zbog uvođenja robnog zapisa, poljoprivrednici mogu da dobiju kratkoročne kredite, pošto koriste svoju robu kao zalog. Na kraju, i ono što je jako važno, poljoprivrednici mogu da podignu robu istog kvaliteta kao što su predali.


« nazad
baner13 Pravilnik za upravljanje robnim zapisima Priručnik za rad javnih skladišta za zrnaste kulture Agroservis
Produktna berza
Ponderisana cena bez pdv-a din/kg: kukuruz (06.05.) 26,96 soja (06.05.) 84,00 pšenica minimum 10,5% proteina (05.05.) 23,00
Ažurirano 09.05.2021. 09:16:22
Vremenska prognoza
< >
Vremenska prognoza »
Kompenzacioni fond Republike Srbije
Produced by headmade.rs