03.12.2010 14:33

Potpisan Protokol o strateškoj saradnji između Kompenzacionog fonda Republike Srbije i Republičke Direkcije za robne rezerve

Savetovanju „Potencijal javnih skladišta za bankarski sektor Srbije “, koje je održano u okviru projekta „Perspektive. Licenciranje. Obrazovanje. Dobit.-  P.L.O.D “, a u organizaciji Kompenzacionog fonda Republike Srbije,  Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO), prisustvovali su predstavnici 25 banaka.

Ubrzo nakon potpisivanja protokola sa Pokrajinskim robnim rezervama, Kompenzacioni fond Republike Srbije je potpisivanjem istog protokla i sa Republičkim robnim rezervama doprineo bržem razvoju Sistema javnih skladišta za poljoprivredne proizvode. Sistem javnih skladišta koji u našoj državi funkcioniše od prošle godine, omogućava vlasnicima poljoprivrednih proizvoda da uskladištenjem svog proizvoda dobiju robni zapis a svoju robu prodaju kada ocene da je ona dostigla najvišu vrednost a ne u žetvi kada je cena po pravilu najniža. Razvoj ovog sistema će olakšati poslovanje i Direkcije za robne rezerve u domenu administriranja odnosa sa skladištarima i doprineće sigurnosti u obeštećivanju eventualnih šteta koje su definisane Pravilnikom o poslovanju Kompenzacionog fonda i odredbama koje propisuje Zakon o Javnim skladištima za poljoprivredne proizvode.

Protokol o saradnji su u ime Kompenzacionog fonda i Direkcije potpisali direktor Republičke Direkcije za robne rezerve, Goran Tasić i direktor Kompenzacionog fonda Republike Srbije Milan Đakov.

Nakon potpisivanja, EBRD je održao prezentaciju bankarskom sektoru Srbije. Prezentacije su održali Peter Bryd, zamenik direktora Agrobiznis tima EBRD i Miljan Ždrale, glavni bankar Agrobiznisa EBRD, Frank Ziegler ekspert za korišćenje robnog zapisa kao sredstva obezbeđenja.

Galerija: Potpisan Protokol o strateškoj saradnji

Za preuzimanje slika u originalnoj rezoluciji pratite ovaj link.

Video: Potencijal javnih skladišta za bankarski sektor Srbije - PLOD


« nazad
baner13 Pravilnik za upravljanje robnim zapisima Priručnik za rad javnih skladišta za zrnaste kulture Agroservis
Produktna berza
Ponderisana cena bez pdv-a din/kg: kukuruz (06.05.) 26,96 soja (06.05.) 84,00 pšenica minimum 10,5% proteina (05.05.) 23,00
Ažurirano 09.05.2021. 09:16:22
Vremenska prognoza
< >
Vremenska prognoza »
Kompenzacioni fond Republike Srbije
Produced by headmade.rs