31.10.2013 11:38

Održana VII sednica Odbora udruženja za poljoprivredu, prehrambenu i duvansku industriju i vodoprivredu

U Privrednoj komori Srbije, 30. oktobra,održana je VII sednica Odbora udruženja za poljoprivredu, prehrambenu i duvansku industriju i vodoprivredu.

Na sednici su razmatrana kretanja u agraru u 2013. godini, potencijali i problematika semenskog sektora, razvoj sistema javnih skladišta i Kompenzacionog fonda Republike Srbije.

Zamenik direktora, Tatijana Đukanović, u svom izlaganju, naročito je naglasila prednost ovog sistema za poljloprivredne prozvođače, koji imaju mogućnost da poljoprivredne proizvode lageruju u sigurim skladištima i odlože momenat prodaje do onog trenutka kada postižu pun ekonomski efekat prozvodnje. Takođe, potencijal robnog zapisa kao jedinog sredstva obezbeđenja za dobijanje povoljnih kratkoročnih kredita za novi setveni ciklus.

U situaciji kada nedostaje para u agrarnom budžetu, subvencionisanjem dela troškova kamate uz minimalanu subvenciju od strane države postigli bi se veliki fefekti u kreditiranju agrara.


« nazad
baner13 Pravilnik za upravljanje robnim zapisima Priručnik za rad javnih skladišta za zrnaste kulture Agroservis
Produktna berza
Ponderisana cena bez pdv-a din/kg: kukuruz (01.07.) 16,50 soja (29.06.) 42,50 pšenica minimum 12% proteina rod 2020. (02.07.) 17,70
Ažurirano 07.07.2020. 18:50:04
Vremenska prognoza
< >
Vremenska prognoza »
Kompenzacioni fond Republike Srbije
Produced by headmade.rs